Apsauga

Įjunkite apsaugą vieno mygtuko paspaudimu arba programėlėje. Įjungus apsaugą, bus išjungtos šviesos, užtrauktos užuolaidos.

Nieko nėra namuose

Paliekant namus, įjunkite „Nieko nėra namuose” rėžimą. Įjungus rėžimą, automatiškai įsijungs apsaugos sistema, bus išjungtos šviesos.

Ugnies ir vandens sauga

Atsiradus ugnies ar vandens užliejimo pavojui, būsite įspėti ir Jūs, ir saugos tarnyba. Vandens užliejimo pavojaus atveju vandens tiekimas bus nutrauktas automatiškai.

Buvimo namuose imitacija

Jums atostogaujant ar išvykus tik kelioms dienoms, namai atkartos Jūsų rutiną. Įjungs ir išjungs šviesas, atitrauks ir užtrauks užuolaidas.

Kitos išmaniųjų namų funkcijos

Meniu